Marlons kritiker

Previous

...
...
...
04 Jan. 2013
2:a : HP
..
Mycket tilltalande helhet.Både kraftfull och feminin.
Bra skalle.Trevligt uttryck Bra hals överlinje.
Välansatt svans.Passande stomme. Mycket harmonisk.
Rör sig bra från alla håll.
Lovande päls. Vänligt temperament.
Mycket välvisad.
Bejegard(a)hem.utfors.se